Заяви обезщетение за забавен или отменен полет

ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ

Можете да претендирате за правата си при:

  1. Закъснял повече от 3 часа полет.
  2. Отменен полет.
  3. Пропусната връзка (ако достигнете с повече от три часа закъснение крайната дестинация).
  4. Отказан достъп на борда.

_

ПРАВО НА ГРИЖА:

✨ Храни и напитки за времето на престоя;

✨ Настаняване в хотел и трансфер, когато заместващият полет е на следващия ден;

✨  Телефонни обаждания или електронни съобщения.

_

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

(фиксирано според дължината на маршрута):

до 1 500км. – 250 евро

от 1 500км до 3 500км – 400 евро

над 3 500км – 600 евро

Забележка: Не се дължи обезщетение при извънредни обстоятелства (лошо време, стачка, терористична заплаха). Имайте предвид, че за да бъдат освободени от изплащане на обезщетение, авиокомпаниите трябва да докажат, че именно някоя избраните причини е довела до проблем с полета. Много често отказите за изплащане на обезщетения се оказват неоснователни.

СЪВЕТ: Пазете бордната си карта като доказателсвто, особено ако пътувате с чартърен полет.

_

КОИ ПОЛЕТИ ОБХВАЩА РЕГЛАМЕНТА?

  1. Всички излитащи от ЕС полети, независимо от националността на превозвача.
  2. Всички пристигащи е ЕС полети, когато превозвачът е регистриран в ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария.

В зависимост от маршрута обикновено обезщетението може да се претендира до 3 години от датата на полета.

_

Регламент 261/2004 на ЕС определя правата на пътниците, изполващи въздушен транспорт.