Уника / Uniqa

Застраховка “УНИКА Здраве” е ексклузивен продукт на УНИКА България и Евролайф България. Комплексна застрахователна защита при злополука, заболяване или раждане на дете. Едногодишна програма, автоматично подновяване при заплащане на годишна премия, без спестовен характер.

_

Всички ние предпочитаме да сме оптимистично настроени и да очакваме само най-доброто. И все пак, когато се случи нещо неочаквано, е по-добре да сме се подготвили предварително, за да посрещнем спокойно непредвидимите обстоятелства.

_

Пакетната застраховка “УНИКА Здраве” ни дава необходимата увереност, че в случай на злополука или внезапно заболяване , ще получим незабавна финансова подкрепа – точно когато е необходима.

_

Застраховка “УНИКА Здраве” осигурява комплексна застрахователна защита в два пакета:

_

Дневни пари КОМФОРТ Дневни пари ПРЕСТИЖ
Болничен престой вследствие на злополука, заболяване, раждане на дете при заболяване – 35 лв./евро на ден; при злополука – 70лв./евро на ден; при раждане – 35лв./евро на ден (но не по-малко от 210лв.) при заболяване – 35 лв./евро на ден; при злополука – 70лв./евро на ден; при раждане – 35лв./евро на ден (но не по-малко от 210лв.)
Фрактури на кости леки фрактури – 250лв./евро; тежки фрактури – 500лв./евро; тежки фрактури – 750лв./евро. леки фрактури – 250лв./евро; тежки фрактури – 500лв./евро; тежки фрактури – 750лв./евро.
Рехабилитация, физиотерапия и лечебна физкултура (ЛФК) 100 лева / евро 100 лева / евро
Операции 750 до 2000лв./евро

_

ГОДИШНИ ПРЕМИИ В  BGN/EUR

Възраст до 17 г. 18-30г. 31-40г. 41-45 г. 46-50 г. 51-55 г. 56-60 г. 61-65 г.
Комфорт 80.00 94.00 103.00 119.00 143.00 180.00 232.00 296.00
Престиж 95.00 111.00 122.00 140.00 169.00 213.00 274.00 350.00

Забележка: Към премията се добавя 2% данък според ЗДЗП.

_

ПРЕДИМСТВА:

  • Бързо и лесно сключване;
  • Избор на подходящ пакет;
  • Застрахователното покритие е валидно на територията на целия свят;
  • Своевременно и небюрократично изплащане на застрахователно обещетение;
  • Обезщетение и за раждане на дете.

_

Застраховка “УНИКА Здраве” Ви гарантира:

  • Изгодни цени;
  • Годишно плащане;
  • Възможност за застраховане на групи по списък – служители на фирма или групи от лица, застраховани за собствена сметка.

_

Пример:

Мария Иванова, 26г., има едногодишна застраховка “УНИКА Здраве” по тарифа “Престиж”, за която е заплатила 111лв. По време на игра на тенис на корт  получава тежка контузия на дясна глезенна става. Лекарите установяват, че Мария има скъсано ахилесово сухожилие, което трябва да бъде оперирано. Бързо и без усложнения след направената операция Мария получава застрахователно обещетение от общо 1 030лв., в това число:

  • за реконструкция на ахилесово сухожилие – 750лв.
  • за болнично лечение вследствие на злополука – 4 дни х 70лв. = 280лв.

_

От живота получавате не това, което се полага, а това, което си планирате!