Алианц / Allianz Best Doctors

ALLIANZ BEST DOCTORS – най-доброто лечение, което заслужавате!

Не разчитайте на случайността и ксъмета! Благодарение на финансовата си сила и стабилност, “Алианц” осигурява първокласно лечение за Вас и Вашите близки.

_

ВАШЕТО ЗДРАВЕ В РЪЦЕТЕ НА СВЕТОВНО ПРИЗНАТИ СПЕЦИАЛИСТИ

ЗАД “Алианц България Живот” Ви предлага специална здравна застраховка, която ще осигури достъп за Вас и Вашите близки до най-добрите лекари в света, както и първокласно лечение в най-добрите лечебни заведения.

_

БЪДЕТЕ ЕДНА КРАЧКА НАПРЕД!

Здравна застраховка Allianz Best Doctors е предназначена за възрастни и деца и покрива лечение на:

💁‍♂️ Злокачествено новобразование;

💁‍♂️ Байпас на коронарна артерия (миокардна реваскуларизация);

💁‍♂️ Смяна на сърдечна клапа;

💁‍♂️ Неврохирургия.

💁‍♂️ Трансплантация на органи от живи донори;

💁‍♂️ Трансплантация на костен мозък.

_

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ:

– Покриване на разходи за лечение до 1 милион евро за една застрахователна година и до 2 милиона евро за целия период;

– Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в целия свят;

– Извършвне на прегледи от лекари в ЦЯЛ СВЯТ, утвърдени специалисти в своята област;

– Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител

– Организиране на посещение при специалисти и второ лекарско мнение за заболяванията, включени в покритието.

– Възстановяване на разходите за лекарства, закупени на територията на България след лечение на покрито заболяване в чужбина с хоспитализация с продължителност над 3 денонощия, на стойност до 50 хиляди евро за целия период.

– Дневни пари за болничен престой – 100 евро на ден за максимум 60 дни.

_

Възраст на застрахования:

                         Годишна сума с

                    включен данък (евро):

               0 – 18 години                               134.64 евро
             19 – 50 години                               295.20 евро
             51 – 64 години                               361.68 евро
             65 – 84 години                               611.40 евро

_

Едногодишна програма, автоматично подновяване при заплащане на годишна премия, без спестовен характер.

_

Знаете ли, че:

👉 В България близо 19 000 човека годишно умират от онкологични заболявания (по данни на НСИ).

👉 Специалист предвиждат ръст на раковите заболявания.

👉 В бъдеще има реална опастност всеки трети човек да бъде заплашен от онкологично заболяване.

👉 В България онкологичните заболявания се нареждат на второ място, веднага след сърдечно-съдовите заболявания.