Алианц / Allianz

* ALLIANZ BEST DOCTORS. При диагностициране на тежко заболявяне Алаинц България предоставя продукт, който предлага: – Покриване на разходи за лечение до 1 млн. евро за една застрахователна година и до 2 млн.евро за целия период; – Второ лекарско мнение за заболяванията включени в покритието; – Организиране на пътуването и настаняването в чуждестранна болница. – Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в целия свят; – Извършвне на прегледи от лекари в цял свят, утвърдени специалисти в своята област; – Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител; – Възстановяване на разходите за лекарства, закупени на територията на България след лечение на покрито заболяване или медицинска процедура, на стойност до 50 хиляди евро за целия период. Едногодишна програма, автоматично подновяване при заплащане на годишна премия, без спестовен характер.