Граве

„ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД“ е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Основният акционер е концерна на Grazer Wechsekseitige AG (GRAWE).

„ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ“ предлага разнообразие от валутни спестовно-осигурителни програми за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира защита през целия срок на договора. * Grawe Start – спестовно-валутна програма за деца от 0 до 14г. Програмата осигурява успешния финансов старт и бъдеще на Вашето дете, като дава възможност на застраховащия да има застрахователно покритие през целия срок на детската програма. * Grawe Save – спестовно-валутна програма за възрастни, предлагаща висока валутна спестовност, за сметка на по-ниска застрахователна защита. * Grawe Comfort 20+ – спестовно-валутна програма за възрастни. Уникална комбинация, гарантираща спестовност в дългосрочен план и максимална защита при настъпване на 20 тежки заболявания „плюс“ защита за Вашите деца.