Граве България Животозастраховане ЕАД

“ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД е българско застрахователно дружество 100% собственост на GRAWE Group, основана през 1828 година в Грац, Австрия. За своето над 190-годишно развитие GRAWE се е превърнал в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Централна и Източна Европа и притежава над 40 дружества в областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост.

_

През 2019 г. GRAWE Group реализира премиен приход в размер на 950 млн. EUR и управлява близо 4,6 млн. застрахователни договора. Разширяването на областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Сърбия, Унгария, Босна и Херцеговина, Украй- на, България, Румъния, Молдова, Черна гора, Македония и Косово. GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия. За концерна работят над 4600 висококвалифицирани служители. Инвестициите на GRAWE Group в края на финансовата 2019 г. възлизат на близо 5,4 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват неговата финансова основа.

_

„ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ“ предлага разнообразие от валутни спестовно-осигурителни програми за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира защита през целия срок на договора.

_

* Grawe Start (вижте повече тук) – спестовно-валутна програма за деца от 0 до 14г. Програмата осигурява успешния финансов старт и бъдеще на Вашето дете, като дава възможност на застраховащия да има застрахователно покритие през целия срок на детската програма.

_

* Grawe Save – спестовно-валутна програма за възрастни, предлагаща висока валутна спестовност, за сметка на по-ниска застрахователна защита.

_

* Grawe Comfort 20+ (вижте повече тук) – спестовно-валутна програма за възрастни. Уникална комбинация, гарантираща спестовност в дългосрочен план и максимална защита при настъпване на 20 тежки заболявания „плюс“ защита за Вашите деца.

_

Вашите предимства с GRAWE:

* Над 190-годишен опит в застраховането.

* Съвременни европейски продукти.

* Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения.

* Инвестиране в твърда валута.

* Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании.

_

Валутната Спестовно-Осигурителна Програма Ви дава възможност за:

* Надеждна форма на спестяване.

* Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие.

* Застрахователна защита на територията на целия свят.

* Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация.

* Ползване на данъчни облекчения.

_

Според Вашите изисквания Вие избирате:

* Размера на застрахователното покритие.

* Вида и размера на допълнителните защити.

* Размера на застрахователната премия.

* Срока на Програмата.

* Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента.

* Ползващите се лица по застраховката.