Grawe Start

Програмата GRAWE Start може да бъде сключена за дете на възраст от 0 до 14 години,

като крайната му възраст при изтичане на срока трябва да е между 18 и 25 години.

_

Инвестиция в бъдещето на децата ни Валутната Спестовно-Осигурителна Програма GRAWE Start е застрахователна Програма за деца, която дава възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира застрахователна защита през целия срок на договора, както за детето, така и за Вас като застраховащ. Избирайки GRAWE Start Вие, като негова майка, баща, баба, дядо или друг негов близък роднина участвате активно в планирането на неговото бъдеще.

_

Основна програма

Основната програма GRAWE Start се сключва върху живота на детето и се състои от: *Спестовна застраховка „Живот“ с валутна клауза и с изплащане на пълната застрахователна сума в случай на доживяване срока на застраховката или възстановяване на платените премии в случай на смърт през срока на застраховката.

_

Допълнителна застраховка “Злополука с изплащане на пълната застрахователна сума при трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука.

_

Допълнителен пакет

При Програма GRAWE Start е възможно сключването на Допълнителен пакет Злополука за застраховащия. Застрахователната сума по Допълнителния пакет “Злополука” е равна на застрахователната сума по Основната програма.

_

Покрити рискове: При смърт на застраховащия вследствие на злополука през срока на застраховката, на застраховано лице (детето) се изплаща застрахователната сума по Допълнителния пакет “Злополука”.

При трайно загубена или намалена работоспособност на застраховащия в размер на или над 50%, настъпила вследствие на злополука, то се освобождава от плащане на премии по спестовна застраховка „Живот“ до края на срока на застраховката.

Сключването на Допълнителен пакет Злополука е възможно за застраховащия в случай, че неговата възраст при сключване на застраховката е между 18 и 65 години, а крайната му възраст при изтичане на Програмата е максимум 75 години.

_

Надеждна форма на спестяване Надеждността на Вашите вложения е основна задача на GRAWE. Програмата GRAWE Start Ви предоставя възможност за надеждно и изгодно натрупване на капитал за Вашето дете. Този капитал се формира както от Вашите вноски, така и от разумните инвестиции, управлявани от нашите опитни специалисти и партньори. GRAWE предлага разнообразни схеми на изплащане на натрупания капитал при изтичане срока на Програмата – еднократно или под формата на рента (стипендия).

_

Успешен финансов старт за Вашето дете При изтичане на Програмата GRAWE Start, Вашето дете ще е на възраст между 18 и 25 години според избрания от Вас срок и ще получи целия натрупан капитал, включително натрупания доход от инвестиции. Инвестиция за по-добро образование, успешен финансов старт, околосветско пътешествие, автомобил, жилище… всяко дете заслужава да сбъдне мечтите си!

_

Защита от непредвидени обстоятелства Програмата GRAWE Start предлага защита от непредвидени обстоятелства не само за Вашето дете, но и за Вас като застраховащ. Сключвайки Допълнителен пакет “Злополука” , Вие получавате допълнителна защита при смърт вследствие на злополука и освобождаване от плащане на премии при настъпване на трайно загубена или намалена работоспособност в размер на или над 50%, настъпила вследствие

_

Вашите предимства с GRAWE:

* Hад 190-годишен опит в застраховането

* Съвременни европейски продукти

* Сигурност и стабилност чрез разумни инвестиционни решения

* Инвестиране в твърда валута

* Допълнителна гаранция от водещи световни презастрахователни компании.

_

Валутната Спестовно-Осигурителна Програма Ви дава възможност за:

* Надеждна форма на спестяване

* Финансова сигурност при настъпване на застрахователно събитие

* Застрахователна защита на територията на целия свят

* Индексиране на застрахователната сума с цел защита от инфлация

* Спестявания без данъчно облагане

* Подсигуряване на Вашето бъдеще с натрупания капитал

_

Според Вашите изисквания Вие избирате:

* Размера на застрахователното покритие

* Вида и размера на допълнителните защити

* Размера на застрахователната премия

* Срока на Програмата

* Изплащане на натрупания капитал еднократно или под формата на рента

* Ползващите се лица по застраховката

_

ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД е българско застрахователно дружество 100% собственост на GRAWE Group, основана през 1828 година в Грац, Австрия. За своето над 190-годишно развитие GRAWE се е превърнал в един от водещите застрахователни и финансови концерни в Централна и Източна Европа и притежава над 40 дружества в областта на застраховането, банковата дейност и управлението на недвижима собственост. През 2019 г. GRAWE Group реализира премиен приход в размер на 950 млн. EUR и управлява близо 4,6 млн. застрахователни договора. Разширяването на областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Сърбия, Унгария, Босна и Херцеговина, Украйна, България, Румъния, Молдова, Черна гора, Македония и Косово.

_

GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия. За концерна работят над 4600 висококвалифицирани служители. Инвестициите на GRAWE Group в края на финансовата 2019 г. възлизат на близо 5,4 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват неговата финансова основа.

_

За консултация и изготвяне на индивидуална оферта се свържете с Гергана Гатева – 0898 715562.